ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

 

Εργασίες συγκολούμενες επί εμφυτευμάτων
 
Εργασίες κοχλιούμενες επί εμφυτευμάτων
 
Οδοντοστοιχίας επί εμφυτευμάτων με συνδέσμους ακριβείας
 
Οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων με δοκό
 
Οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων φρεζαριστές
 
Χειρουργικοί νάρθηκες
 

Σχεδιασμός, Κατασκευή & Φιλοξενία Drosos Creative Agency - Καβάλα