ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

 

Μερική – ολική οδοντοστοιχία από απλό ή άθραυστο ακρυλικό
 
Οδοντοστοιχία με προσωπικό τόξο
 
Σύνθετες κινητές εργασίες
 
AKERS
 
VALPLAST
 
Αλκεταλυκά
 
Νάρθηκες βρουξισμού
 
Νάρθηκες λεύκανσης
 
Χειρουργικοί νάρθηκες
 
Ορθοδοντικές κατασκευές
 

Σχεδιασμός, Κατασκευή & Φιλοξενία Drosos Creative Agency - Καβάλα