Βαλσαμάς Ε. Παναγιώτης - Σύγχρονη Οδοντοτεχνική
Βαλσαμάς Ε. Παναγιώτης - Σύγχρονη Οδοντοτεχνική
Βαλσαμάς Ε. Παναγιώτης - Σύγχρονη Οδοντοτεχνική
  • Tab 1
  • Tab 2
  • Tab 3


Modern Dentaltechnic

With long time experience in cooperating with dentists, dental surgeons and orthodontists, we let the results of our work speak for themselves. For over 22 years we emphasize in the proper selection of materials and the detailed work in production. Both aesthetics and functionality must be of the highest level for the professional benefit of our associate dentist and above all – the benefit of the patient. Thanks to our associated dentists, everyday our philosophy on dental lab procedures and results is confirmed by result.


Services

MODERN DENTALTECHNIC provides professional solutions for all dental work resulting from dental science. The materials we use are of the highest quality and standards.

Our area of expertise, for over 17 years, is the field of dental implants. With come highly recommended and know how to handle various systems of implants from all over the world.

Σχεδιασμός, Κατασκευή & Φιλοξενία Drosos Creative Agency - Καβάλα